Η Πρότυπη Ραδιερασιτεχνική Ομάδα είναι σε συνεργασία με την Ραδιοερασιτεχνική Λέσχη Μακεδονίας.

   ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ         ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Exemplary Radio-amateur Club ( S Z 2 P R O )           MAKEDONIAN  AMATEUR  RADIO  CLUB ( S Z 2 M )

sz2pro           

 E-mail: info@sz2pro.gr

Διοικητικό        Επαναλήπτες        Αρχεία        Forum.sz2pro        E-mail μελών